Już wkrótce nowe obostrzenia covidowe

Już wkrótce nowe obostrzenia covidowe

Już wkrótce nowe obostrzenia covidowe

Rząd ujawnił nowy projekt obostrzeń społeczno-gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa COVID-19, które mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku.

Jak wynika z opublikowanego w piątek 17 grudnia, na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzone zostaną następujące modyfikacje obostrzeniowe:

1) umożliwienie przekraczania granic Polski, które stanowią zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, bez konieczności przedstawiania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przez:

  1. a) osoby reprezentujące szeroko pojęty sektor transportu międzynarodowego (celem zmian jest udrożnienie tego sektora);
  2. b) osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
    potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób (celem zmian jest uwzględnienie faktu, że 10 stycznia 2022 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe);

2) testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 będą mogły być wykonywane na lotnisku w terminie 3 godzin od momentu przekroczenia granicy (celem udrożnienia ruchu pasażerskiego – z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu obowiązek odbycia kwarantanny zostanie uznany za zrealizowany);

3) rozporządzenie doprecyzowuje o konieczności posiadania negatywnego testu na COVID w sytuacji przekraczania w Polsce zewnętrznej granicy UE podczas podróży rozpoczętej z określonych w rozporządzeniu terytoriów;

4) zmniejszony zostanie limit widzów lub słuchaczy z 50% do 30% pojemności sali podczas uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych i kulturalnych;

5) dopuszczona zostanie organizacja zabawy sylwestrowej oraz w Nowy Rok, czyli umożliwienie wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek, klubów nocnych i miejsc do tańczenia w dniu 31 grudnia br. i w dniu 1 stycznia 2022 r., przy zastrzeżeniu zachowania limitu stanowiącego, że pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, z wyjątkiem modyfikacji obowiązków związanych z przekraczaniem granicy w ramach wykonywania czynności
zawodowych, który wjedzie w życie z dniem ogłoszenia.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: