Rząd ujawnił nowy projekt obostrzeń społeczno-gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa COVID-19, które mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku.

Komisja Europejska przyznała ponad 685 mln euro trzem programom operacyjnym (PO) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii,

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 27 lipca pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami

W ostatnim roku bezprecedensowego wstrząsu spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19, około 275 milionów ludzi na całym świecie zażywało narkotyki, co oznacza