Ponad 74 mln euro dla Polski na reakcję w sytuacji zagrożenia COVID-19

Ponad 74 mln euro dla Polski na reakcję w sytuacji zagrożenia COVID-19

Ponad 74 mln euro dla Polski na reakcję w sytuacji zagrożenia COVID-19

Komisja Europejska przyznała ponad 685 mln euro trzem programom operacyjnym (PO) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, aby pomóc tym krajom w reagowaniu w sytuacji zagrożenia koronawirusem za pośrednictwem REACT-EU.

W Polsce krajowy program EFS „Wiedza, Edukacja, Rozwój” zostanie uzupełniony kwotą 74,6 mln euro na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla lekarzy i innego personelu medycznego. W Niemczech dzięki modyfikacji programu operacyjnego EFS dla Saksonii udostępnione zostanie 16 mln euro na zwiększenie możliwości kształcenia i zatrudnienia. Nowe unijne pieniądze będą wspierać w szczególności szkolenia zawodowe, edukację pozaszkolną w zakresie zielonych i cyfrowych zmian oraz ośrodki na rzecz powrotu do pracy zawodowej dla młodych naukowców dotkniętych pandemią, zapewniając im specjalistyczne i dodatkowe umiejętności w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy.

Transformacja małych przedsiębiorstw w kierunku ekologicznej i cyfrowej przyszłości będzie również wspierana poprzez rozwój zasobów ludzkich w dziedzinie badań i strategicznego zarządzania innowacjami w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Program operacyjny EFS dla Katalonii otrzyma dodatkowe 595 mln euro na stymulowanie tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zwłaszcza młodych, oraz na pomoc w utrzymaniu zatrudnienia i rozwoju umiejętności pracowników. Ponadto fundusze te będą wspierać integrację na rynku pracy osób niepełnosprawnych i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: