Komisja Europejska przyznała ponad 685 mln euro trzem programom operacyjnym (PO) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii,