Zwierzęta jako źródło transmisji koronawirusa. Inspekcja sanitarna, weterynaryjna i ochrony środowiska weźmie pod lupę fermy hodowlane norek i jenotów

Zwierzęta jako źródło transmisji koronawirusa. Inspekcja sanitarna, weterynaryjna i ochrony środowiska weźmie pod lupę fermy hodowlane norek i jenotów

Zwierzęta jako źródło transmisji koronawirusa. Inspekcja sanitarna, weterynaryjna i ochrony środowiska weźmie pod lupę fermy hodowlane norek i jenotów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 27 lipca pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. Do źródeł transmisji koronawirusa COVID-19 na linii człowiek – zwierzę, minister dopisuje norki i jenoty, co oznaczać może, że pod lupą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska znajdą się fermy hodowlane tych zwierząt.

Jak wyjaśnia Minister Zdrowia w uzasadnieniu projektu swojego rozporządzenia, zgodnie z raportem z 2021 r. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), opracowanym we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pn. „Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids” oraz opublikowaną w listopadzie 2020 r. przez ECDC oceną ryzyka dla zdrowia ludzi w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 na fermach norek w krajach Unii Europejskiej pt. „Rapid Risk Assessment: Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink”, norki są gatunkiem istotnie podatnym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W sprawozdaniu EFSA wskazano, że na zakażenie SARS-CoV-2 podatne są także jednoty. W badaniach tych ustalono, że wirus może przenosić się z ludzi na norki i jenoty, i odwrotnie, ze zwierząt tych na ludzi.

Dlatego też Ministerstwo Zdrowia uznało, że istnieje potrzeba objęcia działaniami w ramach zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska także osób mających kontakt z norkami lub jenotami, co w praktyce oznacza, że uwaga ww. organów skupi się na pracownikach ferm hodowlanych tych zwierząt. M.in. w przypadku stwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale pobranym od zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii będzie musiał niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego inspektora sanitarnego.

Projektowane przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Ministrem Klimatu i Środowiska rozporządzenie miałoby zacząć obowiązywać pierwszego dnia po ogłoszeniu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: