Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 27 lipca pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami