Pandemia COVID napędza znaczny wzrost zażywania narkotyków na świecie

Pandemia COVID napędza znaczny wzrost zażywania narkotyków na świecie

Pandemia COVID napędza znaczny wzrost zażywania narkotyków na świecie

W ostatnim roku bezprecedensowego wstrząsu spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19, około 275 milionów ludzi na całym świecie zażywało narkotyki, co oznacza wzrost o 22 procent w porównaniu z rokiem 2010. To jeden z kluczowych wniosków płynących z najnowszego rocznego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), który zawiera również przegląd światowych rynków narkotykowych, a także analizę wpływu narkotyków na zdrowie i zasoby środków do życia.

Według Światowego Raportu Narkotykowego UNODC 2021, w ciągu ostatnich dwóch dekad w niektórych częściach świata obecność marihuany wzrosła czterokrotnie, podczas gdy odsetek nastolatków, którzy postrzegali ten narkotyk jako szkodliwy, spadł aż o 40 proc. Ta różnica w postrzeganiu utrzymuje się pomimo dowodów na to, że używanie konopi indyjskich wiąże się z różnymi szkodami dla zdrowa oraz innymi, zwłaszcza wśród osób regularnie używających ten narkotyk przez dłuższy czas. Ponadto większość krajów zgłosiła wzrost zażywania konopi indyjskich w czasie pandemii.

„Zmniejszone dostrzeganie ryzyka związanego z używaniem narkotyków zostało powiązane z wyższymi wskaźnikami zażywania narkotyków, a ustalenia Światowego Raportu Narkotykowego UNODC 2021 podkreślają potrzebę zlikwidowania luki między postrzeganiem a rzeczywistością, aby edukować młodych ludzi i chronić zdrowie publiczne” – powiedziała dyrektor wykonawcza UNODC, Ghada Waly.

Skutki społeczno-gospodarcze

Kryzys COVID-owy zepchnął ponad 100 milionów ludzi w skrajne ubóstwo i znacznie pogłębił bezrobocie, ponieważ w 2020 roku świat stracił 255 milionów miejsc pracy. Na całym świecie wzrasta również liczba zachorowań na choroby psychiczne. Czynniki te mogą potencjalnie przyczynić się do wzrostu liczby zaburzeń związanych z używaniem narkotyków. Ponadto zaobserwowano już zmiany we wzorcach zażywania narkotyków w czasie pandemii, w tym wzrost zażywania konopi indyjskich i niemedycznego stosowania farmaceutycznych środków uspokajających. Czynniki stresogenne o charakterze społeczno-ekonomicznym prawdopodobnie również przyspieszyły popyt na te leki.

Zwykły biznes

Jednocześnie w sprawozdaniu ujawniono, że handlarze narkotyków szybko wyszli z początkowych trudności spowodowanych lockdownem i znów działają na poziomie sprzed pandemii, częściowo dzięki wzrostowi wykorzystania technologii i płatności kryptowalutowych, funkcjonujących poza regularnym systemem finansowym. Dostęp do narkotyków stał się łatwiejszy niż kiedykolwiek dzięki sprzedaży online, a główne rynki narkotykowe w dark webie są obecnie warte około 315 milionów dolarów rocznie.

Postępujące innowacje technologiczne w połączeniu ze sprawnością i zdolnością przystosowania się handlarzy narkotyków, którzy wykorzystują nowe platformy internetowe do sprzedaży narkotyków i innych substancji, prawdopodobnie zwiększą dostępność nielegalnych narkotyków.

Pozytywne tendencje

Jednak wzrost wykorzystania technologii podczas pandemii pobudził również innowacje w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień od narkotyków, dzięki bardziej elastycznym modelom świadczenia usług, takim jak telemedycyna, umożliwiającym pracownikom służby zdrowia dotarcie do większej liczby pacjentów i leczenie ich. Tymczasem liczba nowych substancji psychoaktywnych (NPS) pojawiających się na światowym rynku spadła ze 163 w 2013 r. do 71 w 2019 r.

Podsumowanie raportu:

– W latach 2010-2019 liczba osób zażywających narkotyki wzrosła o 22 procent, co częściowo wynika ze wzrostu liczby ludności na świecie;

– W 2019 r. konopi używało około 200 mln osób, co stanowi 4 proc. światowej populacji;

– Liczba osób używających marihuany wzrosła w ciągu ostatniej dekady o prawie 18%;

– Szacuje się, że w 2019 r. kokainy używało 20 mln osób, co odpowiada 0,4 proc. populacji światowej;

– Około 50 000 osób zmarło z powodu przedawkowania opioidów w Stanach Zjednoczonych w 2019 r., ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 r.;

– Obecnie w większość zgonów zaangażowane są fentanyl i jego analogi;

– Liczba nowych substancji psychoaktywnych (NPS) wykrytych na poziomie globalnym stabilizowała się w ostatnich latach na poziomie nieco ponad 500 substancji (541 w 2019 r.), natomiast faktyczna liczba NPS zidentyfikowanych po raz pierwszy na poziomie globalnym zmniejszyła się z 213 do 71 w latach 2013-2019.

 

źródło: ONZ, https://news.un.org

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: