3 mln zł na przegląd dachu Stadionu Narodowego

3 mln zł na przegląd dachu Stadionu Narodowego

3 mln zł na przegląd dachu Stadionu Narodowego

W czwartek 21 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 (nr z wykazu 160), na mocy którego Premier przesuwa w budżecie ponad 10 mln zł z działu „kultura fizyczna” do działu „administracja publiczna” w części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego celem dofinansowania zarządu Stadionem Narodowym oraz Torwarem.

Mocą projektowanego rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów chce przenieść planowane wydatki budżetowe z części 25 – Kultura fizyczna, dział 926 – Kultura fizyczna, w kwocie 10 265 436 zł, do części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 750 – Administracja publiczna, na zadania przejęte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z trwałym zarządem do nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy
al. Ks. J. Poniatowskiego 1, stanowiących działki nr 12/1 i nr 12/2 oraz przy ul. Łazienkowskiej
6a, stanowiącej działkę nr 8/1.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, ponad 10 mln zł zostanie przeznaczone na:

1) audyt i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przegląd
okresowy dachu Stadionu Narodowego – 84 200 zł;
2) zadania związane z usuwaniem wad gwarancyjnych Stadionu Narodowego,
przeprowadzenie przeglądu technicznego dachu rozsuwanego linowego Stadionu
Narodowego – 3 000 000 zł;
3) ubezpieczenie nieruchomości oraz mienia Stadionu Narodowego oraz Błoń Stadionu
Narodowego za 12 miesięcy 2022 roku – 550 000 zł;
4) podatek od nieruchomości za 12 miesięcy 2022 roku za Stadion Narodowy oraz Błonia
Stadionu Narodowego – 6 562 000 zł;
5) podatek od nieruchomości za 1 miesiąc 2022 roku za nieruchomość przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie (Torwar) – kwota w wysokości 69 236 zł.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: