W dniu 27 maja 2022 r. skierowano do ogłoszenia rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie objęcia ospy małpiej oraz zakażeń wirusem