W ciągu roku odnotowano ponad 10 proc. wzrost średnich wynagrodzeń

W ciągu roku odnotowano ponad 10 proc. wzrost średnich wynagrodzeń

W ciągu roku odnotowano ponad 10 proc. wzrost średnich wynagrodzeń

27 kwietnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w Monitorze Polskim wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2022 r. (M. P. poz. 435).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2022 r. wyniosło 6 338,46 zł. To wzrost o 1,85% w porównaniu z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odnotowaną w czwartym kwartale 2021 r. (wynosiło wówczas 6 221,04 zł). Znaczący wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest dostrzegalny w porównaniu rok do roku. W pierwszym kwartale ubiegłego roku wynosiło ono 5 675,54 zł, co na przestrzeni roku oznacza wzrost o 10,46 proc.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: