27 kwietnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w Monitorze Polskim wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami