27 kwietnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w Monitorze Polskim wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami

19 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o

Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX wyniosło 6327 tys. osób i tym