Przeciętne wynagrodzenie w III. kwartale 2021 roku

Przeciętne wynagrodzenie w III. kwartale 2021 roku

Przeciętne wynagrodzenie w III. kwartale 2021 roku

19 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2021 r.

Zgodnie z obwieszczeniem, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5882,99 zł brutto. To 108,86 zł więcej niż drugim kwartale i o 207,52 zł więcej niż w pierwszym. W IV. kwartale 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5655,43 zł brutto, a w III. kw. – 5370,64 zł brutto.

Oznacza to, że w ciągu roku, przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 512,35 zł.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: