Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IX 2021 roku.

Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,3%).
Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymują pracownicy w województwie dolnośląskim. W okresie I-IX 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 515 PLN.

Liderem wysokości płac w budownictwie jest województwo mazowieckie, z przeciętną płacą w wysokości 7 256 PLN. Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu         w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 24,8%). W budownictwie najlepsze wyniki zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost produkcji o 53,1%).

Bezrobocie we wrześniu

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,7 tys. osób i była o 26,1 tys osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 89,0 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,6% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w sierpniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem. We wrześniu najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (8,7%) najniższe zaś w wielkopolskim (3,3%).

Wrzesień zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia. Widoczny jest wciąż popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dodatkowo we wrześniu istotny jest też powakacyjny ruch w zatrudnianiu pracowników, w tym absolwentów.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 799 PLN w przemyśle i 5 712 PLN w budownictwie.
W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,8% wyższe a w budownictwie wzrosły o 7,1%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (6 515 PLN). Dalej znalazły się m.in. województwa: mazowieckie (6 495 PLN) i śląskie (6 152 PLN).

Najniższe płace w przemyśle zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 927 PLN), podkarpackim (5 053 PLN) i podlaskim (5 084 PLN).

Najwyższymi poziomami płac w budownictwie mogą pochwalić się województwa: mazowieckie (7 256 PLN) i dolnośląskie (6 092 PLN). Najmniej płacono
w podkarpackim (4 471 PLN), świętokrzyskim (4 596 PLN) i lubelskim (4 604 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży zanotowano we wszystkich regionach. Najlepsze wyniki osiągnięto w województwach: dolnośląskim (wzrost o 24,8%) i podkarpackim (20,1%). Najniżej uplasowały się województwa: pomorskie (wzrost o 8,2%) i podlaskie (wzrost o 9,1%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień pokazują wzrost przeciętnie o 15,0% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadło województwo dolnośląskie (wzrost o 23,6%) oraz województwo podkarpackie (o 19,3%). Najniższe wzrosty wydajności zanotowano w województwie podlaskim (o 6,8%) oraz pomorskim (o 8,4%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 10,8% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w dwunastu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 53,1%). Produkcja spadła w czterech województwach a najmocniejszy spadek zanotowano
w świętokrzyskim (o 16,5%). W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wzrosła o 11,7%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 48,4%) a największy spadek w świętokrzyskim (o 12,8%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-wrzesień 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 164 422 mieszkania (o 5,2% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Największy wzrost zanotowało województwo opolskie (o 29,9%). Największy spadek liczby oddanych mieszkań w ujęciu rocznym zaobserwowanow województwie warmińsko-mazurskim (o 14,5%)

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Oceń ten artykuł: