Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IX 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,3%). Najwyższe wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-IX 2021 roku.Produkcja sprzedana przemysłu w tym

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 27.09.2021 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VIII 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VIII 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym