Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IX 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,3%). Najwyższe wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VII 2021 roku.Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%).Najwyższe