27 kwietnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w Monitorze Polskim wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-X 2021 roku Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IX 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,3%). Najwyższe wynagrodzenia

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 27.09.2021 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VIII 2021