Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-X 2021 roku

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim (3,2%). Najwyższe przeciętne wynagrodzenia w przemyśle otrzymywali pracownicy
w województwie dolnośląskim (w okresie I-X 2021 r. średnio 6 537 PLN). Z kolei w budownictwie najwyższe płace odnotowano w województwie mazowieckim
(7 354 PLN).

Największy wzrost produkcji przemysłowej w okresie I-X 2021 r. wystąpił w województwie dolnośląskim (o 20,7%). W budownictwie na czele tabeli wzrostu sprzedaży znalazło się województwo zachodniopomorskie (wzrost o 48,2%)

Bezrobocie w październiku

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 910,9 tys. osób i była o 23,8 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 107,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,5% była o 0,1 pkt proc. niższa niż we wrześniu. Jednocześnie okazała się o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż we wrześniu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,5 pkt proc.

W październiku najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (8,6%), najniższe zaś w wielkopolskim (3,2%). Październik zazwyczaj nie przynosi już wyraźnej kontynuacji poprawy w statystykach bezrobocia, widocznej od marca.

Zaczyna wygasać dodatkowy popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Z drugiej strony widoczny jest jednak powakacyjny ruch w zatrudnianiu pracowników w tym absolwentów.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 809 PLN w przemyśle i 5 762 PLN w budownictwie. W stosunku
do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,6% wyższe a w budownictwie wzrosły o 7,4%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle osiągnięto w województwie dolnośląskim (6 537 PLN). Płace powyżej 6 tys. PLN zanotowano również w województwie mazowieckim (6 498 PLN) i śląskim (6 149 PLN).

Warmińsko-mazurskie okazało się województwem o najniższym poziomie płac w przemyśle (4 944 PLN).

W budownictwie najwyższy poziom płac w okresie I-X 2021 r. zanotowano w województwie mazowieckim (7 354 PLN). Na końcu tabeli wysokości wynagrodzenia znalazło się województwo podkarpackie (4 506 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 14,9% r/r. We wszystkich regionach zanotowano wzrosty. Największy w województwie dolnośląskim – o 20,7%. Dalej uplasowały się m.in. województwo podkarpackie (wzrost o 18,9%) i małopolskie (wzrost o 15,8%). Najniższy poziom wzrostu sprzedaży zaobserwowano w województwie lubuskim (wzrost o 8,4%) oraz podlaskim (wzrost o 8,8%).

W okresie styczeń-październik 2021 roku wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 14,3% w skali całego kraju. Tutaj również zanotowano wzrosty we wszystkich regionach. Na czele znalazło się województwo dolnośląskie (wzrost o 19,3%) a za nim m.in. podkarpackie (wzrost o 17,8%), zachodniopomorskie (wzrost o 14,8%) i małopolskie (wzrost o 14,3%). Najniżej wzrosła wydajność w województwach: podlaskim (wzrost o 6,4%), lubuskim (wzrost o 8,6%) oraz wielkopolskim (wzrost o 8,9%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 12,1% r/r. Wzrosty zanotowano w czternastu województwach. Największym może pochwalić się województwo zachodniopomorskie (wzrost o 48,2%).

Spadek produkcji w ujęciu rocznym (w okresie I-X 2021 r.) dotknął województwa: świętokrzyskie (o 11,2%) oraz podlaskie (o 2,0%). Wydajność w budownictwie w okresie I-X 2021 r. wzrosła o 12,8% r/r. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 43,5%) a największy spadek w świętokrzyskim (o 6,6%).

Rynek mieszkaniowy

Od stycznia do października 2021 roku oddano do użytku 184 395 mieszkań (o 4,0% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku). Najwyższe wzrosty zanotowano w województwie opolskim (o 30,3%) oraz podlaskim (o 25,9%). Największy spadek zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim – liczba oddanych mieszkań była w tym regionie niższa o 12,3% niż w tym samym okresie w 2020 roku.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Oceń ten artykuł: