Najnowsza informacja GUS, prezentująca statystyki budownictwa mieszkaniowego w lipcu oraz pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku, niestety nie zakomunikowała oczekiwanego przełomu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-X 2021 roku Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim

W budownictwie żaden z prezesów czy właścicieli firm nie żałuje, że prowadzi tego typu biznes. Wśród firm transportowych aż 6

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VI 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%).Najwyższe