Wewnętrzne nieprawidłowości w Banku Światowym przyczyną wstrzymania publikacji raportu „Doing Business”

Wewnętrzne nieprawidłowości w Banku Światowym przyczyną wstrzymania publikacji raportu „Doing Business”

Wewnętrzne nieprawidłowości w Banku Światowym przyczyną wstrzymania publikacji raportu „Doing Business”

W czwartek 16 września Grupa Banku Światowego poinformowała, że nie będzie więcej publikować raportu „Doing Business”, będącego flagową publikacją GBŚ.  Coroczne badanie mierzyło regulacje wzmacniające i ograniczające działalność biznesową i prezentowało wskaźniki ilościowe dotyczące regulacji biznesowych i ochrony praw własności, które mogły być porównywane pomiędzy 190 gospodarkami świata.

Bank Światowy zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat, w którym podkreśla, jak istotne jest zaufanie do prowadzonych przez nią badań. Badania te informują o działaniach decydentów, pomagają krajom podejmować bardziej świadome decyzje i umożliwiają zainteresowanym stronom dokładniejszy pomiar poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej. Stanowią również cenne narzędzie dla sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, dziennikarzy i innych podmiotów, poszerzając zrozumienie problemów globalnych.

Po tym, jak w czerwcu 2020 r. zgłoszono wewnętrznie nieprawidłowości w zakresie danych dotyczących Doing Business 2018 i 2020, kierownictwo Banku Światowego wstrzymało publikację kolejnego raportu Doing Business i rozpoczęło serię przeglądów i audytów raportu oraz jego metodologii.

Ponadto, ponieważ raporty wewnętrzne dotyczyły kwestii etycznych, w tym postępowania byłych członków zarządu, a także obecnych lub byłych pracowników Banku, kierownictwo zgłosiło zarzuty do odpowiednich wewnętrznych mechanizmów odpowiedzialności Banku.

Po dokonaniu przeglądu wszystkich dostępnych dotychczas informacji na temat Doing Business, w tym wyników poprzednich przeglądów, audytów oraz raportu, który Bank opublikował 16 września w imieniu Rady Dyrektorów Wykonawczych, kierownictwo Grupy Banku Światowego podjęło decyzję o zaprzestaniu publikowania raportu Doing Business.

Jak oświadcza w swoim komunikacie, Grupa Banku Światowego jest nadal mocno zaangażowana w zwiększanie roli sektora prywatnego w rozwoju, jak i w udzielanie pomocy rządom w tworzeniu środowiska regulacyjnego, które to wspiera.

„W przyszłości będziemy pracować nad nowym podejściem do oceny klimatu biznesowego i inwestycyjnego. Jesteśmy głęboko wdzięczni za wysiłki wielu pracowników, którzy sumiennie pracowali nad rozwojem programu klimatu biznesowego, i z niecierpliwością czekamy na wykorzystanie ich energii i zdolności na nowe sposoby” (www.worldbank.org).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: