17 maja Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki szybkiego szacunku produktu krajowego brutto za I. kwartał 2022 roku. PKB niewyrównany sezonowo

„Na przestrzeni dziejów zarówno bogate, jak i biedne kraje radziły sobie z nadzwyczajną serią kryzysów finansowych poprzez udzielanie pożyczek, zaciąganie

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2021 r. wyniosło 1 bln 133 mld zł, z czego 32,9% stanowił dług wobec

PKB mamy już na poziomie wyższym niż przed pandemią, a bezrobocie dopiero zabiera się za obrabianie swojego wzrostu z czasu