Unijne kontrole antymonopolistyczne w branży modowej

Unijne kontrole antymonopolistyczne w branży modowej

Unijne kontrole antymonopolistyczne w branży modowej

17 maja 2022 r. Komisja Europejska rozpoczęła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach firm działających w sektorze mody w kilku państwach członkowskich w ramach działań ochrony konkurencji. Równocześnie wysłała formalne wnioski o udzielenie informacji do kilku firm działających w tej branży.

Komisja Europejska nabrała podejrzeń, że wybrane przedsiębiorstwa mogły naruszyć art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zakazują karteli i innych ograniczających rynek praktyk handlowych. Urzędnikom Komisji towarzyszyli ich odpowiednicy z właściwych krajowych organów ds. ochrony konkurencji.

Niezapowiedziane inspekcje są wstępnym etapem dochodzenia w sprawie podejrzanych praktyk antykonkurencyjnych. Fakt, że Komisja przeprowadza takie inspekcje i wysyła formalne wnioski o udzielenie informacji, nie oznacza, że przedsiębiorstwa są winne zachowań monopolistycznych, ani nie przesądza o wyniku samego dochodzenia.

W ramach prowadzonego przez Komisję programu łagodzenia kar, przedsiębiorstwa które uczestniczyły w tajnym kartelu, mogą uzyskać zwolnienie od grzywien lub znaczne ich obniżenie w zamian za zgłoszenie takiego postępowania i współpracę z Komisją w toku postępowania wyjaśniającego.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: