Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Kustomera przez Facebook

Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Kustomera przez Facebook

Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Kustomera przez Facebook

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w zakresie reguł ochrony konkurencji rynkowej, które mogą ulec naruszeniu wskutek proponowanego przejęcia firmy Kustomer przez Facebook. Komisja obawia się, że proponowana transakcja ograniczyłaby konkurencję na rynku dostaw oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

W szczególności Komisja obawia się, że w wyniku połączenia z Kustomer Facebook może zamknąć dostęp do swoich kanałów komunikacyjnych typu „business-to-consumer” („B2C”), a mianowicie WhatsApp, Messenger lub Instagram. Kanały te stanowią dużą część rynku komunikatorów OTT B2C, który jest ważnym czynnikiem dla dostaw usług oprogramowania CRM.

Komisja jest również zaniepokojona wpływem transakcji na rynki świadczenia usług internetowych w zakresie reklamy wizualnej lub ich segmenty, gdzie na obecnym etapie postępowania Komisja uważa, że Facebook może zajmować dominującą pozycję rynkową w kilku państwach członkowskich. Nabywając Kustomer, Facebook mógłby łatwiej uzyskiwać dane od przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania CRM Kustomer, w tym:

– dane dotyczące transakcji z klientami, które obejmują informacje takie jak: ich płeć, historia zamówień i zakupów; oraz

– inne dane dotyczące zdarzeń, takie jak odwiedziny klientów na stronie internetowej, dodawanie produktów do listy życzeń i wizyty w sklepach.

Planowana transakcja została zgłoszona Komisji w dniu 25 czerwca 2021 r. Komisja ma teraz 90 dni roboczych, do dnia 22 grudnia 2021 r., na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o jego ostatecznym wyniku.

Unijna Wiceprezydent wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potencjalnie problematyczne przejęcia dokonywane przez przedsiębiorstwa, które już dominują na niektórych rynkach. Dotyczy to w szczególności sektora cyfrowego, w którym Facebook zajmuje czołową pozycję zarówno w zakresie reklamy internetowej, jak i kanałów komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, Messenger czy Instagram. Nasze dochodzenie ma na celu zapewnienie, że transakcja nie zaszkodzi przedsiębiorstwom ani konsumentom, a wszelkie dane, do których Facebook uzyska dostęp, nie zakłócą konkurencji”.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: