Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie wspólnej kontroli nad Antin Amedes Holdco GmbH

W poniedziałek 20 września 2021 r., Komisja Europejska przekazała włoskiemu krajowemu organowi ds. konkurencji ("Autorità garante della concorrenza e del

W środę 25 sierpnia Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu przejęcia DexKo Global Holdings Inc. ("DexKo") przez spółkę BCP Dornoch Parent

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w zakresie reguł ochrony konkurencji rynkowej, które mogą ulec naruszeniu wskutek proponowanego przejęcia