Fuzja Enel X i spółki Volkswagena. Komisja Europejska pozostawia Włochom ocenę zagrożenia konkurencyjności

Fuzja Enel X i spółki Volkswagena. Komisja Europejska pozostawia Włochom ocenę zagrożenia konkurencyjności

W poniedziałek 20 września 2021 r., Komisja Europejska przekazała włoskiemu krajowemu organowi ds. konkurencji („Autorità garante della concorrenza e del mercato”) ocenę proponowanego przejęcia wspólnej kontroli nad nowo utworzoną włoską spółką joint venture, w której skład wchodzą Enel X z Włoch i VWFL z Niemiec, należąca do Grupy Volkswagen.

Nowo utworzona spółka joint venture zajmie się instalacją i obsługą sieci publicznie dostępnych, ultraszybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych we Włoszech. Enel X jest spółką zależną należącą w całości do Enel SpA z siedzibą we Włoszech, spółki macierzystej międzynarodowej grupy energetycznej Enel Group.

Enel Group jest włoską grupą energetyczną działającą w sektorze energii elektrycznej i gazu ziemnego, jak również w zakresie rozwoju i dostaw innowacyjnych produktów i rozwiązań mających na celu umożliwienie transformacji energetycznej, w tym e-mobilności.

VWFL jest spółką w całości należącą do Volkswagen AG z siedzibą w Niemczech, spółki dominującej Grupy Volkswagen. Grupa Volkswagen prowadzi działalność na całym świecie w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i dystrybucji m.in. samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, samochodów ciężarowych, autobusów, autokarów oraz pomocniczych usług finansowych i ubezpieczeniowych, a także rozwiązań w zakresie usług związanych z mobilnością.

Włoski organ ds. konkurencji zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o odesłanie do niego sprawy dotyczącej planowanej koncentracji. Uważa on, że transakcja może grozić znaczącym zakłóceniem konkurencji na rynku instalacji i obsługi publicznie dostępnych stacji ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych we Włoszech, a także na kilku rynkach powiązanych wertykalnie.

Dowody zebrane przez Komisję potwierdziły, że warunki odesłania sprawy na mocy art. 9 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zostały spełnione, oraz że włoski organ ochrony konkurencji jest najbardziej kompetentny do oceny skutków proponowanej koncentracji we Włoszech.

W związku z tym Komisja Europejska postanowiła przekazać sprawę do Włoch. Włoski organ ds. konkurencji zajmie się nią zgodnie z wytycznymi prawa krajowego.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: