17 maja 2022 r. Komisja Europejska rozpoczęła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach firm działających w sektorze mody w kilku państwach członkowskich

Jak wynika z opublikowanego 10 września raportu Eurobarometru, opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2021

Główny Urząd Statystyczny opublikował 28 lipca opracowanie obrazujące poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle Unii Europejskiej.