Poziom życia i gospodarki w Polsce na tle Unii Europejskiej

Poziom życia i gospodarki w Polsce na tle Unii Europejskiej

Poziom życia i gospodarki w Polsce na tle Unii Europejskiej

Główny Urząd Statystyczny opublikował 28 lipca opracowanie obrazujące poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Struktura ludności według wieku w 2020 r. w Unii Europejskiej wyglądała następująco:

  1. a) dzieci w wieku od 0-14 lat: 15,4 proc. w Polsce przy 15,1 proc. średnio w całej Unii Europejskiej;
  2. b) 15 – 24 lata: 10 proc. w Polsce / 10,6 proc. w UE;
  3. c) 25 – 64 lata: 56,3 proc. w Polsce / 53,7 proc. w UE;
  4. d) 65 +: 18,2 proc. w Polsce / 20,6 proc. w UE.

Na 100 mężczyzn, w Polsce przypada blisko 107 kobiet, a w całej UE blisko 105. Przeciętna trwania życia w 2019 r. wynosiła: 81,9 lat kobiet i 74,1 lat mężczyzn w Polsce oraz 84 lata kobiet i 78,5 roku mężczyzn średnio w całej UE.

Wg danych z 2020 r., powierzchnia całej UE wynosiła 4 225,1 tys. km² i 311,9 tys. km² w Polsce. Ludność UE – 447 mln 320 tys., Polski – 37 mln 958 tys. Przyrost naturalny w Polsce i w Unii był ujemny, i wynosił odpowiednio – 0,9 i – 1,1.

Stopa bezrobocia w ubiegłym roku wynosiła w UE 7,1 proc. i 3,2 proc. w Polsce. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem, odpowiednio: 16,5 proc. i 15,4 proc. Wskaźnik przeludnienia mieszkań w 2019 r. wyniósł: 17,1 proc. w całej Unii Europejskiej i aż 37,6 proc. w Polsce.

PKB w Unii Europejskiej w 2020 r. wyniósł: 13 305,8 mld EURO przy 523 mld EURO w Polsce. PKB na jednego mieszkańca: 29 660 EUR w UE i 13 640 EUR w Polsce. Stopa inwestycji: 21,6 proc. w UE i 16,7 proc. w Polsce. Produkcja przemysłowa w porównaniu do 2019 r. spadła w Unii o 8 proc., a w Polsce o 2,1 proc. Wartość importu do Polski wyniosła 224,8 mld EUR, a eksportu 236,8 mld EUR. Nakłady na działalność badawczo – rozwojową (B + R): ok. 2,25 proc. PKB w UE i ok. 1,4 PKB w Polsce. Spożycie prywatne w 2020 r. spadło w UE o ok. 7 proc., w Polsce o ok. 3 proc.

źródło danych: GUS

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: