Główny Urząd Statystyczny opublikował 28 lipca opracowanie obrazujące poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wszczyna przeciwko Węgrom i Polsce postępowania w sprawie naruszenia przepisów dotyczących równości i ochrony praw podstawowych. W przypadku

Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski na rzecz osób fizycznych mieszkających w innym państwie Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za

W piątek 19 lutego, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieścił w drodze obwieszczenia wartość przeciętnego