Ewidencja za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Ewidencja za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Ewidencja za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski na rzecz osób fizycznych mieszkających w innym państwie Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, przyznał w wydanej 15 marca interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Czynny podatnik VAT, trudniący się prowadzeniem handlu przez Internet, sprzedaje towary głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Nie posiada rejestracji VAT w innym kraju UE, ani też nie posiada poza Polską miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedaż na terytorium Polski dokumentuje na kasie rejestrującej. Wysyła również towary do konsumentów z innych państw członkowskich UE, każdorazowo dokumentując te dostawy fakturą, którą doręcza odbiorcy. W tak opisanym stanie faktycznym wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie, że nie ma on obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do innych krajów UE, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy sprzedaż ta dokumentowana jest fakturami.

W wydanej 15 marca 2021 r. interpretacji indywidualnej organ przyznał podatnikowi rację: „… sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez Wnioskodawcę z terytorium kraju, opodatkowana w Polsce (…) na rzecz nabywców z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ jest udokumentowana fakturą” (sygn. 0112-KDIL3.4012.27.2021.1.MS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: