Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował 10 maja projekt rozporządzenia, w którym precyzuje, jakie elementy obowiązkowe musi zawierać dokument

Sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski na rzecz osób fizycznych mieszkających w innym państwie Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za

Prowadzący działalność handlową przedsiębiorca padł ofiarą kradzieży. Ponieważ utracił w niej zakupiony z VAT-em towar, nabrał wątpliwości, czy pomimo tego,

Polacy zapytani, gdzie najczęściej robią zakupy modowe, na pierwszym miejscu wskazują centra handlowe (63%), na drugim Internet (48%). Kupujący mają