Wysokość średniego wynagrodzenia w Polsce w 2020 r.

Wysokość średniego wynagrodzenia w Polsce w 2020 r.

xxxx

W piątek 19 lutego, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieścił w drodze obwieszczenia wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r. (M.P. 2021, poz. 199).

Jak wynika z danych GUS, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2020 r. wyniosło 4512,41 zł, a w drugim półroczu 2020 r. wyniosło 4651,78 zł. Dla porównania, w 2019 r. było to 4294,67 zł, a w drugim półroczu 2019 r. – 4434,58 zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: