Zgodnie z zasadą ne bis in idem, jeśli Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie naruszeń, które są identyczne z tymi, w przedmiocie których wszczęto postępowanie przed organami krajowymi, organy te tracą kompetencje w tym zakresie. Jednakże w wyroku z 25 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sytuacja rynkowa Środowa sesja na krajowym rynku przyniosła wzrostowe odreagowanie poprzedzającego spadku. Odwrócenie wcześniejszych nastrojów zostało wzmocnione przypływem pozytywnego sentymentu na główne rynki zagraniczne. Skala wzrostów w grupie największych spółek nie była znaczna, po kilka punktów do indeksu dodały banki, górnictwo, sektor paliwowy oraz jedyny sprzedawca

Sytuacja rynkowa Amerykański rynek akcji wczoraj potwierdził zakończenie korekty – indeks S&P 500 zyskał 1,1%, podobnie umocnił się Nasdaq. Podczas gdy rynek akcji odbija, rentowności amerykańskich obligacji kontynuują swoje wzrosty, dla przykładu rentowności 10-latków sięgają już poziomów ostatni raz widzianych w styczniu 2020 roku. Jeszcze w

Nastroje na rynkach poprawiają się przy odbiciu na większości głównych giełd. Pomimo wstępnych strachów wywołanych (ponownie) skokiem rentowności obligacji skarbowych, udało się obronić dzień odwrotu. Inwestorzy przyczajają się do nowych reguł, gdzie hossa na rynku akcji może iść w parze ze wzrostami rentowności. Wczoraj kolejny zryw