17 maja 2022 r. Komisja Europejska rozpoczęła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach firm działających w sektorze mody w kilku państwach członkowskich