Nie będzie ograniczeń lotów 9.30 – 17.00

Nie będzie ograniczeń lotów 9.30 – 17.00

Nie będzie ograniczeń lotów 9.30 – 17.00

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym w rejonie manewrowym terminalu warszawskiego. Loty na lotnisku Chopina i Warszawa-Modlin miały od 1 maja odbywać się jedynie w godzinach 9.30 – 17.00, a przyloty samolotów, które planowały wylot tego samego dnia, musiały nastąpić najpóźniej do g. 15.45. Wczoraj (28.04) ukazał się projekt rozporządzenia, który postuluje za niewprowadzaniem w życie tych ograniczeń.

Na mocy rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.U. poz. 894), od 1 maja 2022 r., m.in. w związku z ograniczeniem dostępności służb żeglugi powietrznej, a więc strajkiem kontrolerów lotu rejonu kontrolowanego TMA Warszawa (z ang. Terminal Manoeuvring Area), Rada Ministrów wprowadziła na lotnisku Chopina i Warszawa-Modlin ograniczenia:

a) operacje lotnicze mogą być wykonywane tylko między godzinami 09.30–17.00;

b) w ww. przedziale czasowym przylot statku powietrznego, który zamierza następnie wykonać operację odlotu w tym samym dniu, może być wykonany nie później niż do godziny 15.45.

Jednocześnie rozporządzenie wskazało wybrane lotniska krajowe i zagraniczne, loty z których, i na które, i w jakiej kolejności pierwszeństwa miały być obsługiwane priorytetowo.

Jednak już trzy dni później, w czwartek 28 kwietnia ukazał się nowy Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylający rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym (nr z wykazu RD544). Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, wydanie 25 kwietnia przedmiotowego rozporządzenia powodowane było koniecznością dostosowania się do planowanych od dnia 1 maja 2022 r. masowych odejść z pracy kontrolerów lotu na lotniskach Chopina i Warszawa-Modlin.

„Ponieważ ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń, w związku z osiągnięciem porozumienia między kontrolerami ruchu lotniczego a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zostało zniwelowane, brak jest merytorycznych przesłanek obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia”.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: