Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym w rejonie manewrowym terminalu warszawskiego. Loty