Postępująca liberalizacja przepisów podatkowych oraz korzystna koniunktura sprzyjają rozrzutności polskich przedsiębiorców. Napędzany przez rynek konsumpcjonizm często powoduje zacieranie się granicy pomiędzy firmowym a prywatnym wydatkiem. Fakturowanie „na firmę” staje się codziennością głównie z uwagi na brak świadomości podatników, którzy dokonując zakupów na dane firmowe, tracą

Wzrosty cen mieszkań w minionym roku ostro przyśpieszyły, osiągając miejscami dwucyfrową dynamikę. Kontynuacja tej tendencji może wydawać się w przewidywalnej przyszłości czymś w pełni naturalnym. O to, czy faktycznie tak będzie i co determinuje mieszkaniową hossę, RynekPierwotny.pl zapytał u źródła, czyli reprezentantów czołówki rodzimych firm

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Początek tygodnia na krajowym rynku upłynął w dość neutralnej atmosferze. Zbliżający się tzw. długi weekend sprzyja raczej obniżonej aktywności inwestycyjnej. Na wykresie 60-min kurs FW20 pozostaje w trendzie bocznym. Pry czym o ile strefa wsparcia pozostaje bez zmian przy wartości ok. 2352 pkt., o

Sytuacja rynkowa Główne indeksy amerykańskie zanotowały kolejne maksima. Rynek czeka na informację o stopach procentowych i sentyment Fed w kwestii kondycji makro po dobrych ostatnich odczytach, w tym dynamiki PKB na poziomie znacznie przewyższającym oczekiwania czy wydatkach Amerykanów za marzec na poziomie 0,9% m/m. Dzisiaj reprezentacja