Raport Futures: 30 kwietnia 2019

futures

Sytuacja rynkowa

Początek tygodnia na krajowym rynku upłynął w dość neutralnej atmosferze. Zbliżający się tzw. długi weekend sprzyja raczej obniżonej aktywności inwestycyjnej. Na wykresie 60-min kurs FW20 pozostaje w trendzie bocznym. Pry czym o ile strefa wsparcia pozostaje bez zmian przy wartości ok. 2352 pkt., o tyle strefa opory staje się aktywna przy ostatnich maksimach cenowych ok. 2383 pkt. Niskie wartości ADX jednoznacznie wskazują na obecność tendencji horyzontalnej. Na wykresie dziennym ogólne wnioski również pozostają bez zmian. W krótkim terminie obserwujemy konsolidację, zgodną zresztą ze wskazaniami wykresu 60-min. Ale tez od początku roku jest obserwowany szerszy trend boczny o podstawie 2288 pkt. i górnym ograniczeniu przy 2429 pkt.

Na giełdach zagranicznych początek tygodnia również jest dość umiarkowany nie przynosząc mocniejszych zmian. Zmiana notowań kontraktów terminowych na indeksy DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikują neutralny początek sesji dla FW20. Na krajowym rynku w odniesieniu do spółek indeksu bazowego zwracamy uwagę na poranne publikacje wyników finansowych za I kw mBanku oraz Santander, w obu przypadkach lekko wyższe od prognoz rynkowych. Również w obu przypadkach widać wyraźnie niższy wynik netto w ujęciu rocznym co związane jest m.in. z uwzględnienie po stronie kosztów składek do BFG. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na wstępne odczyty inflacyjne w Polsce oraz raport PKB za I kw w strefie euro./Marcin Brendota/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

trend wykres 60 minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: