Wczorajsza sesja na krajowym rynku przyniosła mocne obsunięcie notowań w grupie największych spółek oraz tym samym dla kontraktów terminowych na

Zamknięcie sesji dla kontraktów terminowych na WIG20 wypadło w punkt kursu odniesienia. Próba zwyżki podjęta w pierwszych godzinach sesji została

Strona popytowa powoli i konsekwentnie odbijała z kursem w trakcie ostatnich 3 sesji. Notowania kontraktów FW20 rozpoczęły wczorajszy handel na

Na krajowym rynku jest kontynuowane wzrostowe odreagowanie co się dzieje przy udziale zwyżek również na giełdach zachodnioeuropejskich. Póki co,