Prawo podatkowe jest tak niejasne, że same organy muszą korzystać z pomocy doradców podatkowych

Prawo podatkowe jest tak niejasne, że same organy muszą korzystać z pomocy doradców podatkowych

Prawo podatkowe jest tak niejasne, że same organy muszą korzystać z pomocy doradców podatkowych

Podczas VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych samorząd doradców ograniczył im możliwość świadczenia usług na rzecz organów podatkowych jedynie do wydawania opinii i działalności edukacyjnej. Powód? Zdaniem kolegium świadczenie doradztwa na rzecz organów stoi w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej, bowiem doradcy podatkowi mają przede wszystkim bronić interesów podatnika.

W Załączniku do uchwały nr 12/2022 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Zasad etyki doradców podatkowych w art. 5 ust. 3 lit. c Rada ustanowiła, iż doradca podatkowy nie może świadczyć usług dla organów podatkowych lub urzędów obsługujących te organy w związku z rozstrzyganiem indywidualnych spraw podatników, z wyjątkiem sporządzania opinii podatkowych i działalności edukacyjnej. Zakaz ten nie dotyczy świadczenia usług doradztwa podatkowego dla podatnika, płatnika lub inkasenta, który jednocześnie może być w innych sprawach organem podatkowym.

Taka decyzja nie spodobał się Ministrowi Finansów. W czwartek 10 marca na swojej stronie internetowej wydał oficjalny komunikat, w którym oświadczył, że ograniczenia w świadczeniu usług przez doradców podatkowych nie mogą być ustanawiane przez samorząd zawodowy.

Jak skomentował dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz – W naszej opinii, czemu daliśmy wyraz w decyzji, podjęcie uchwały w takim brzmieniu wprowadziło ograniczenie w wykonywaniu zawodu. Takie ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy, a nie na podstawie uchwały samorządu zawodowego.

Uchwała podjęta przez samorząd doradców nawiązywała do doradztwa świadczonego na rzecz gmin, jako organów podatkowych w zakresie poboru podatku od nieruchomości. Kwestie związane z jego rozliczeniem są tak niejasne, że same organy nie wiedzą, czy wymierzają go we właściwej wysokości. Cierpią na tym podatnicy niejednokrotnie płacąc znacznie wyższe podatki od nieruchomości niż powinni. Zdaniem VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych doradcy są ustawowo powołani do ochrony interesów podatnika, dlatego wbrew etyce zawodu pozostawałoby doradzanie drugiej stronie, czyli organom.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: