Podczas VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych samorząd doradców ograniczył im możliwość świadczenia usług na rzecz organów podatkowych jedynie do wydawania

Komisja Europejska opublikowała we wtorek 24 listopada 2020 r. wstępną ocenę skutków przyszłego przeglądu dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (Inception

Rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Przewiduje również obniżenie –

Przedsiębiorcy dokonują zakupów firmowych, za które zapłata następuje nie z konta firmowego, a na przykład z konta małżonka. Wydawać by