Obniżka PIT do 17 proc. już od 1 października 2019 r

Rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Przewiduje również obniżenie – i to już od 1 października 2019 r. – stawki PIT z 18 proc. do 17 proc. Wysokość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników nie była zmieniana od 10 lat.

Zmiany w wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Po zmianach przewidzianych w znowelizowanych 30 sierpnia br. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę, ale również spółdzielczej umowy o pracę i pracy nakładczej, ulegną podwojeniu i wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (osoby na jednym etacie) – dotąd 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (osoby na jednym etacie, które dojeżdżają) – dotąd 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (osoby na jednym etacie, miejscowi) – dotąd 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (osoby na jednym etacie, które dojeżdżają) dotąd 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) – dotąd 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, którzy dojeżdżają) – dotąd 2 502,56 zł.

Zmiany te oznaczają, że przy tym samym wynagrodzeniu brutto pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie netto. Przykładowo osoba, która otrzymuje 2250 zł, czyli wynagrodzenie minimalne, uzyska rocznie 472 zł, a osoba, która zarabia przeciętne wynagrodzenie (w roku 2019 r.), uzyska rocznie 732 zł.

Podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów zwiększy także koszty uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście z tytułu m.in. powołania do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz w zakresie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich i podobnych umów.

Zmienione zasady w zakresie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

Zmiany w zakresie skali podatkowej

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznej 18 proc. i 32 proc. obowiązują od 2009 r. i jednym progiem 85 528 plus kwotą zmniejszającą podatek. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc. Obejmie to wszystkich podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, a także emerytów, rencistów, jak również przedsiębiorców, którzy nie wybrali do opodatkowania podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowa zmniejszona stawka PIT będzie stosowana od przychodów uzyskanych od 1 października 2019 r. W konsekwencji zmieni się też kwota zmniejszająca podatek oraz zasady dotyczące sposobu poboru zaliczek na podatek przez pracodawcę.

Zasady obliczania 17 proc. PIT od zaliczek na podatek w stosunku do dochodów uzyskanych od października 2019 r. do grudnia 2019 r. reguluje przepis przejściowy.

Niższe wpływy do budżetu państwa i samorządów

Według obliczeń Ministerstwa Finansów wskazane wyżej zmiany spowodują ubytki w budżecie państwa w wysokości 9,6 mld zł i samorządów w wysokości 4,8 mld zł. Z omawianych rozwiązań skorzysta 25 mln Polaków.

 

Autor:
radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: