Na podstawie zeznań podatkowych firm oraz podatkowych grup kapitałowych, Ministerstwo Finansów sporządziło listę tzw. dużych podatników podatku dochodowego od osób

Samochód podatnika uległ uszkodzeniu. Ubezpieczyciel sprawcy uszkodzenia zawarł w umowie ubezpieczenia klauzulę franszyzy redukcyjnej. Dlatego też wypłacił poszkodowanemu jedynie część

Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

W 2016 r. podatnik nabył gospodarstwo, w którego skład wchodziły użytki rolne. W 2020 roku postanowił je sprzedać, a że