Franszyza redukcyjna, nowy twór w umowach ubezpieczeniowych. Tracą poszkodowani, zmuszeni do opodatkowania otrzymanych odszkodowań

Franszyza redukcyjna, nowy twór w umowach ubezpieczeniowych. Tracą poszkodowani, zmuszeni do opodatkowania otrzymanych odszkodowań

Samochód podatnika uległ uszkodzeniu. Ubezpieczyciel sprawcy uszkodzenia zawarł w umowie ubezpieczenia klauzulę franszyzy redukcyjnej. Dlatego też wypłacił poszkodowanemu jedynie część odszkodowania, a o pozostałą część polecił się zwrócić poszkodowanemu do ubezpieczonego, czyli sprawcy szkody. Sprawca wypłacił odszkodowanie bez problemu. Choć ten jednak powstał, bo podatnik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od tej części odszkodowania, gdyż zdaniem fiskusa tylko środki wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu.

Podczas wykonywania robót drogowych uszkodzeniu uległ pojazd. Jego właściciel wystąpił o odszkodowanie do firmy odpowiedzialnej za prowadzone prace. Firma uznała swoją odpowiedzialność i poleciła swojemu ubezpieczycielowi likwidację szkody. Ubezpieczyciel przyjął zgłoszenie i ustalił wartość odszkodowania na 4 226 zł. Ale przy jego wypłacie poszkodowanemu potrącił tzw. franszyzę redukcyjną w wysokości 3 000 zł. Jak wskazał ubezpieczyciel – zawarł z ubezpieczaną firmą umowę, mocą której o zwrot potrąconej kwoty franszyzy redukcyjnej poszkodowany może się zwrócić do tej właśnie firmy. Poszkodowany wrócił do firmy będącej sprawcą szkody i bez problemów otrzymał wypłatę brakującej kwoty odszkodowania, której nie otrzymał od ubezpieczyciela.

Ale w lutym 2021 r. poszkodowany otrzymał od ww. firmy (sprawcy szkody) PIT-11 wykazujący wypłacone odszkodowanie w 2020 roku. Oznacza to, że będzie on zmuszony do wykazania tej kwoty w swojej deklaracji podatkowej, jako uzyskany w 2020 r., a w konsekwencji zobowiązany do uregulowania podatku od tej kwoty. Poszkodowany wystąpił więc do organu podatkowego z pytaniem, czy firma będąca sprawcą szkody zasadnie wystawiła PIT-11? Nie mógł się pogodzić z tym, że wypłacona mu kwota 3 000 zł, stanowiąc część odszkodowania za poniesioną szkodę, miałaby podlegać opodatkowaniu. Nie powinna, tak jak nie podlega część wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Organ podatkowy stwierdził, że firma postąpiła prawidłowo wystawiając poszkodowanemu PIT, bowiem zwolnione z opodatkowania PIT są wyłącznie kwoty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie przez sprawcę szkody:

„Należy w tym miejscu wyjaśnić, że ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają środki wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Natomiast franszyza redukcyjna jest to kwota, o którą ubezpieczyciel, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia umniejsza odszkodowanie. Stanowi ona swego rodzaju ograniczenie zakładu ubezpieczeniowego za powstałą szkodę. Suma ta jest wypłacana poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody, bezpośrednio z jego środków i do jej wypłaty nie dochodzi w ramach zawartej umowy ubezpieczenia” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.316.2021.1.SJ).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: