Samochód podatnika uległ uszkodzeniu. Ubezpieczyciel sprawcy uszkodzenia zawarł w umowie ubezpieczenia klauzulę franszyzy redukcyjnej. Dlatego też wypłacił poszkodowanemu jedynie część

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym wykazał poniesione szkody i domagał się ich pokrycia z OC sprawcy kolizji. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie

W środę 22 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy podjął bardzo ważne dla całego społeczeństwa, mogące mieć znaczenie dla wszystkich, rozstrzygnięcie

Sąd Najwyższy podjął 2 września 2019 r. uchwałę w zakresie zagadnienia prawnego, czy poszkodowanemu, a także cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z