MCI Management pozyskał 26 mln zł z nowej emisji obligacji, a notowania MCI Capital i MCI.PrivateVentures FIZ wyraźnie wzrosły w ostatnich dniach, po tym jak certyfikaty założycielskie straciły uprzywilejowanie względem pozostałych. Teoretycznie zniesienie pierwszeństwa w kolejce do wykupu w przypadku certyfikatów należących do MCI Capital nie

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Tydzień za Oceanem zakończył się spadkami spowodowanymi obawą przed wycofaniem chińskich spółek z amerykańskiej giełdy. Inicjatorem pomysłu okazał się prezydent D. Trump, który tym sposobem pragnie ograniczyć inwestycje Amerykanów w Chinach. Wszystko rozgrywa się tuż przed kolejną rundą negocjacji, która ma się odbyć na

Sytuacja rynkowa Zamkniecie tygodnia przyniosło niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Nadal utrzymuje się niska zmienność, zarówno w stosunku do kursu odniesienia (8 pkt), jak i w trakcie sesji, gdzie dzienny zakres wahań wyniósł raptem 20 pkt. Obniżone zainteresowanie rynkiem potwierdza też wyraźnie niższy od średniej z

Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewiduje, że organ egzekucyjny i wierzyciel będą mogli żądać od dłużnika danych potrzebnych do

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Ogólny obraz sesji pozostawał dość neutralny. Dzienny zakres wahań ledwie przekroczył pułap 15 pkt, również zmiana do kursu odniesienia była niewielka. W gronie spółek WIG20 ożywienie ma miejsce w spółkach odzieżowo handlowych (CCC, LPP). Korektę ostatniego