Raport Rynek Akcji: 30 września 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Tydzień za Oceanem zakończył się spadkami spowodowanymi obawą przed wycofaniem chińskich spółek z amerykańskiej giełdy. Inicjatorem pomysłu okazał się prezydent D. Trump, który tym sposobem pragnie ograniczyć inwestycje Amerykanów w Chinach. Wszystko rozgrywa się tuż przed kolejną rundą negocjacji, która ma się odbyć na początku października w Waszyngtonie. Upatruje się bardzo dużych konsekwencji spowodowanych wycofaniem środków z funduszy emerytalnych, na co administracja D. Trumpa znalazła rozwiązanie w postaci rządowych funduszy emerytalnych. Spadały wyceny chińskich podmiotów notowane na nowojorskiej giełdzie, w tym Alibaba, JD, Baidu. Jeśli faktycznie słowa będą miały zamienić się w czyny to spowoduje to ponowną eskalację wojny handlowej. Jeśli chodzi o cenę ropy to wraca ona do poziomów sprzed ataku na saudyjskie rafinerie. Z danych makro, zamówienia na dobra bez środków transportu i trwałego użytku wypadły w sierpniu lepiej niż oczekiwano, podobnie jak dochody Amerykanów m/m przyrosły, jednak raport dotyczący wydatków nie wypadł już tak dobrze. Dzisiejsze odczyty indeksu PMI dla przemysłu i usług w Chinach według CFLP można ocenić jako pozytywne, pomimo tego Chińczykom „nie jest do śmiechu” po ostatnich groźbach D. Trumpa.

Polska giełda podtrzymała nastroje panujące w Europie, a główne indeksy zakończyły tydzień wzrostami. Wśród największych spółek najmocniej wzrosła wycena mBanku po wypowiedziach CFO Commerzbanku, który uznał sprzedaż podmiotu w 2019 roku za zbyt ambitne założenie, nie wyraził żadnych obaw o znalezienie nabywcy, a co najważniejsze, planuje pozostawienie kredytów walutowych w bilansie Commerzbanku. Enea podała wyniki zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Zysk netto w I półroczu 2019 roku osiągnął poziom 505,8 mln zł. Zarząd Monnari na konferencji po wynikach finansowych poinformował, że nie spodziewa się, że przejęte w 2018 roku Centro 2017, którego strata operacyjna w pierwszym półroczu wyniosła ok. 2,5 mln zł, „wyjdzie na zero” w 2019 roku. Dodatkowo wyzwaniem dla spółki są rosnące koszty pracownicze. Akcje leciały o ponad 12% w piątek. Dzisiaj wyniki opublikuje Tauron. Agencja Fitch potwierdziła w piątek rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. /Wioletta Pawłowska/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: