Sprzedaż gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od nabycia a podatek dochodowy

Sprzedaż gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od nabycia a podatek dochodowy

Sprzedaż gospodarstwa rolnego przed upływem 5 lat od nabycia a podatek dochodowy

W 2016 r. podatnik nabył gospodarstwo, w którego skład wchodziły użytki rolne. W 2020 roku postanowił je sprzedać, a że od daty nabycia nie upłynęło jeszcze 5 lat, powziął wątpliwości, czy sprzedaż gospodarstwa nie będzie się wiązać z koniecznością zapłaty 19 procentowego podatku dochodowego.

W kwietniu 2016 r. podatnik nabył grunty o powierzchni ponad 19 ha, na których prowadzona była działalność rolnicza. Nabywca na mocy art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zobowiązany był prowadzić na tej nieruchomości gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat. Co więcej, jeśli nabywcą gospodarstwa jest osoba fizyczna, zobowiązana jest prowadzić to gospodarstwo przez 5 lat osobiście.

We wrześniu 2020 r. nowy właściciel zbył udział we wskazanych nieruchomościach gruntowych na rzecz osób fizycznych. Grunty nie utraciły charakteru rolnego i w dalszym ciągu wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w dalszym ciągu prowadzona jest na nich działalność rolna.

Podatnik wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z dokonaną przez siebie sprzedażą nie będzie zobowiązany do zapłaty 19 procentowego podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o regulację art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. A przepis ten stanowi, że: „Wolne od podatku dochodowego są: przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny” (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, ze zm.).

W wydanej 11 marca 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że stanowisko podatnika jest prawidłowe: „… przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w dniu … września 2020 r. udziałów w nieruchomościach nabytych w 2016 r., stanowiących użytki rolne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które to (…) nadal wykorzystywane są do upraw rolnych i w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (sygn. 0115-KDIT2.4011.19.2021.2.KC).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: