W 2016 r. podatnik nabył gospodarstwo, w którego skład wchodziły użytki rolne. W 2020 roku postanowił je sprzedać, a że