Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. rozszerza obowiązek złożenia informacji o podatnikach podatku dochodowego, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem

Od 1 stycznia 2022 r. w związku z Polskim Ładem zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie podatku dochodowego. W czwartek

Na podstawie zeznań podatkowych firm oraz podatkowych grup kapitałowych, Ministerstwo Finansów sporządziło listę tzw. dużych podatników podatku dochodowego od osób

Małżeństwo nabyło mieszkanie w 2017 r., które sprzedało w 2020 r. i z tych środków sfinansowało zakup nowego. Nowo zakupione