Czy fakt wynajmowania zakupionego przez siebie mieszkania przekreśla szanse na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej?

Czy fakt wynajmowania zakupionego przez siebie mieszkania przekreśla szanse na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Czy fakt wynajmowania zakupionego przez siebie mieszkania przekreśla szanse na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Małżeństwo nabyło mieszkanie w 2017 r., które sprzedało w 2020 r. i z tych środków sfinansowało zakup nowego. Nowo zakupione mieszkanie wynajęli, a sami zamieszkali w innym, większym, podarowanym przez rodziców. By rozwiać wątpliwości wystąpili do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o wydanie interpretacji, czy skoro sami nie użytkują w tej chwili nabytego przez siebie mieszkania, choć zapewne użytkować je będą w przyszłości, to jego zakup spełnia przesłanki do zastosowania ulgi mieszkaniowej, pozwalającej na uniknięcie opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, sprzedający będą zobowiązani do zapłaty 19 procentowego podatku dochodowego od uzyskanego z tej sprzedaży dochodu. Jednakże istnieje furtka, zwana ulgą mieszkaniową, przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi ona, że sprzedaż przed upływem ww. 5-letniego terminu będzie wolna od takiego opodatkowania, jeśli począwszy od dnia sprzedaży, a nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła, uzyskany przychód zostanie wydatkowany na własne
cele mieszkaniowe. Wielokrotnie realizacja przesłanek tego „celu mieszkaniowego” jest przedmiotem sporu pomiędzy sprzedającymi a organami podatkowymi.

W 2017 r. małżeństwo nabyło do majątku wspólnego 2-pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2 za 250 tys. zł. W 2019 r. urodziło im się dziecko, stąd w lipcu 2020 r. postanowili przenieść się i zamieszkać w większym, 3-pokojowym, o pow. 57 m2, darowanym małżonce przez rodziców jeszcze przed zawarciem przez nią małżeństwa, ale położonym w innej miejscowości. Z uwagi na konieczność przeprowadzki do innego miasta, zakupione w 2017 r. mieszkanie postanowili sprzedać. Z uzyskanych w sierpniu 2020 r. środków w wysokości 418 tys. zł sfinansowali wrześniowy zakup nowego mieszkania, w innej, bliższej im lokalizacji, co miało im umożliwić jego wynajęcie i sprawowanie nad nim odpowiedniego nadzoru właścicielskiego.

Nowo nabyte mieszkanie było również 2-pokojowe i miało pow. 38 m2. Ze wskazanych wyżej przyczyn powiększenia rodziny, mieszkanie to, jako mniejsze niż otrzymane w darowiźnie przez żonę, zostało wynajęte. Wnioskodawca wskazał jednak, że mieszkanie to nie zostało zakupione na cele wynajmu, a na własne cele mieszkaniowe. Plan małżonków przewidywał, że gdy syn uda się na studia, otrzyma 3-pokojowe mieszkanie, w którym obecnie zamieszkuje wraz z rodzicami, natomiast oni przeniosą się właśnie do tego, zakupionego w 2020 r., mniejszego, a wynajmowanego obecnie lokalu.

Wnioskodawca, mąż, wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy w zakresie dochodu osiągniętego w sierpniu 2020 r. ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2017 r. (brak upływu 5-letniego terminu wymaganego do nieopodatkowanej sprzedaży) będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej, realizowanej przez przeznaczenie tego dochodu (tych środków) na własne cele mieszkaniowe poprzez zakup mieszkania we wrześniu 2020 r., mimo że zamieszkanie w nim przez Wnioskodawcę zostanie odłożone w czasie.

Dyrektor KIS przyznał, że liczy się cel wydatkowania środków, a więc zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, który jest lub będzie w przyszłości realizowany.

„Wskazując jako cel mieszkaniowy nabycie lokalu mieszkalnego, ustawa nie określa kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, aby zrealizował cel mieszkaniowy. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego w przypadku, gdy nabył lokal mieszkalny aby w nim zamieszkać, ale – z różnych powodów – zamieszka w nim po upływie pewnego czasu. W takim przypadku, okoliczność, że np. przez jakiś czas lokal będzie wynajmowany nie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia. Ważne jest to, że nieruchomość została nabyta z zamiarem realizacji własnego celu mieszkaniowego” (interpretacja indywidualna z 4 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.373.2021.1.JG).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: